ส พ ฐ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.ขอ แสดงความเสียใจกับคณะครูโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์... อ่านต่อ ...
www.obec.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
สำนักนโยบายและแผนฯ
สำนักพัฒนาระบบบริหาร
  
สำนักวิชาการและมาตรฐาน
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
อ่านทั้งหมด
ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก obec.go.th »
#
สำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ ...
ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ. มอบรางวัลเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติทองคำ ให้ ...
hrd.obec.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ข่าวการสรรหาข้าราชการก.พ ในสพฐ.และ 38 ค.(2) ในสพท. .... สำนักงานลูกเสือ สพฐ ...
personel.obec.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน ครู ระดับ สพท. ... ดัชนีอัตราการรับนักเรียน (สพท ...
doc.obec.go.th/doc/web_doc/ - แคช
แสดงผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก obec.go.th
#
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวง ...
แจ้งให้ สพท.ว่า ตัวชี้วัด 1.1.1-1.1.4 ในส่วนของ ร.ร.นอกสังกัดราย ร.ร. ให้ส่งไว้ใน ftp://202.143.174.22 และส่ง e-mail ที่ e-mail : Serm_th@hotmail.com ...
www.bopp-obec.info/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพฐ.เล็งรื้อโครงสร้างเงินเดือนครูรุ่นใหม่ - RSSTHAI.COM
ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับโครงสร้างเงินเดือนของข้าราชการครูในสังกัด สพฐ.เนื่องจากขณะนี้อัตราเงินเดือนครูที่เข้าใหม่ต่ำมาก ...
www.rssthai.com/reader.php?t=education&r=12359 - แคช - ใกล้เคียง
#
สพท.กทม.๒
หน้าเว็บไซต์ สพท.กทม.2 จะแสดงผลได้ดี สำหรับ INTERNET EXPLORE 7 (IE7). 7 กรกฎาคม พ.ศ.2553 โรงเรียนที่นำส่งข้อมูล SMIS ปีการศึกษา 2553 แล้ว โดยเข้าเว็บ ...
www.edubangkok2.org/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพป.ศก.1 :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ::
28 มี.ค. 2011 ... ด้วย สพฐ. ได้จัดทำโครงการสร้างบ้าน ๘๔ หลังให้นักเรียนจังหวัดละ ๑ คน ... สพท.ศก.๑ แจ้งอนุมัติผลงานวิชาการครูชำนาญการพิเศษ: อ.ก.ค.ศ.สพท. ...
www.sisaketedu1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
ดูผลการค้นหาเพิ่มเติมจากช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ยินดีต้อนรับ
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา ... รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร ...
www.kkzone1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพฐ. เผย เหตุแม่พิมพ์ ตกการประเมิน
27 ต.ค. 2008 ... มีผู้เข้ารับการประเมินด้านที่ 3 แล้ว 33131 ราย จากผู้เสนอส่งผลงานทั้งสิ้น 53318 ราย โดยมีผู้ที่ได้รับการ อนุมัติแล้ว 9213 ราย ...
blog.eduzones.com/jipatar/11433 - แคช - ใกล้เคียง
#
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ. ... ค. 2554. สพฐ.เล็งปรับโครงสร้างภายใน เหตุศึกษานิเทศก์ถูกลดบทบาท, 17 มี.ค. 2554 ...
gpa.moe.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
17 มี.ค. 2011 ... รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและ ข้อมูลทางการศึกษา ... รายบุคคลของ สพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติ การศึกษา ...
www.ssk3.go.th/ - แคช
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียน และ .... ประกาศ สพท.สมุทรสงคราม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ...
www.skm.sskedarea.net/ - แคช
#
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
10 มี.ค. 2010 ... วัดตะคร้ำเอน รับรางวัลครูดีในดวงใจของ สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2553 และรางวัลดีเด่นการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...
www.kan2.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑
25 มี.ค. 2011 ... นางชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สพฐ. ... สพฐ. ติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าของ สพป.เชิงประจักษ์ ภาคสนาม(site ...
www.phitsanulok1.go.th/ - แคช
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2
สำนักงานลูกเสือ สพฐ. .. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ, สำนักนโยบายและแผนฯ .. กลุ่มสารสนเทศ .. โปรแกรม EIS . .... ประกาศ สพท.อย.2 สถานศึกษาในสังกัด สพท. ...
www.ayutthaya2.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1
22 มี.ค. 2011 ... วันประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงการปฏิบัติ ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี .... สถานศึกษาในสังกัด สพท.กทม.1 ... กุนนทีรุทธารามวิทยาคม ...
www.edbkk1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพท.ชม.1
เข้าใช้งาน www.chiangmaiarea1.go.th.
www.chiangmaiarea1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน สพท.สฏ.1. ประวัติความเป็นมา. วิสัยทัศน์. โครงสร้างการบริหารจัดการ สพท.สฏ.1 ..... ข่าวสาร จากโรงเรียนในสังกัด สพท.สฎ.เขต1 เพิ่มข่าว ...
www.surat1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
Nakhonphanom Primary Educational Service Area Office 1 (PESAO1)
นพ.1 เรื่อง การจัดการศึกษาแบบเครือข่าย [ บัญชีแนบท้าย ] ประกาศ สพป.นพ.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา ... เว็บบอร์ด สพท.นครพนมเขต1 ...
www.nkpedu1.org/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพท.กาฬสินธุ์ เขต 3
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่องการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ [โดย กลุ่มบริหารงานบุคคลสพท.กส.3 เมื่อ 28 มี.ค. 2554 อ่าน 310] ...
www.kalasin3.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพท.ปข 2
25 มี.ค. 2011 ... ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2.
www.pkn2.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพท.มค.1
คำขวัญประจำจังหวัดมหาสารคาม : พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร.
www.mkarea1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
สพป.มค.2 พร้อม คณะ รอง ผอ.สพป.มค.2 ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ของ สพฐ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 54 และได้รับคำชมเชย ว่า ...
www.mkarea2.com/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพป.นครราชสีมา เขต 3
พิธีมอบอนุบัตรและสัมฤทธิบัตร ที่รร.สกุลจิตร... โครงการปันน้ำใจสู่นักเรียนชนบท มอบทุนและอุปกรณ์การ ¹... สพฐ.ติดตามการดำเนินงานตามกลยุทธ์ฯ ที่สพป. ...
www.korat3.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพท.บร2
22 มี.ค. 2011 ... แจ้ง..ให้โรงเรียนในสังกัด รายงานสถิติข้อมูลทางการศึกษา ระยะที่ 2 (ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2553) ผ่านเว็บไซต์ ...
www.br2.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สำนักงานลูกเสือ สพฐ. .. กลุ่มสวัสดิการและสิทธิเด็ก สพฐ, สำนักนโยบายและแผนฯ . .... คณะติดตามตรวจสอบการดำเนินการกลยุทธ์ สพฐ. ออกติดตามการดำเนินงานของ สพป. ...
www.sp-area1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพท.พะเยา เขต 1
1 ม.ค. 2011 ... สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พะเยา เขต 1.
www.pyo1.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สพป.ชุมพร เขต 1
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท. ... รณรงค์การใช้ ถาม ตอบ ปัญหา โดยชมรม คนรัก Open Source สพฐ. ศูนย์เทคโนโลยี&การสื่อสาร ...
www.cpn1.go.th/ - แคช
ดูผลการค้นหาเพิ่มเติมจากช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
#
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
28 มี.ค. 2011 ... ของ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อบ.5 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 โดยมี นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธี ...
www.ubn1.go.th/ - แคช