ก พ

สำนักงาน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคล ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อการสอบเพื่อรับทุน ...
www.ocsc.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
e-Learning
JOB OCSC ศูนย์สรรหาและเลือกสรร ...
การบรรจุข้าราชการ และการใช้บัญชี
การสอบ เพื่อรับทุน
  
สอบ ก.พ.ระดับปริญญาตรี
หนังสือเวียน ก.พ.
สำนักงาน ก.พ.<<<<<คลิ๊ก
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก ocsc.go.th »
#
ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. : JOB OCSC ศูนย์ ...
JOB OCSC ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. Website ...
Job ocsc - ศูนย์รวมข่าวสารงานราชการ ... - การสอบเข้ารับราชการ - สอบ ก.พ.ระดับปริญญาตรี
job.ocsc.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สอบก.พ
สอบภาค ก. ประจำปี 2553. ผู้สมัครโปรดทราบ. ผู้สมัครที่ไปจ่ายค่าธรรมเนียบสอบแล้วทุกท่าน ...
job3.ocsc.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานข้าราชการพลเรือน : ประกาศจาก ก.พ.
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ...
job2.ocsc.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
แสดงผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก ocsc.go.th
#
เปิดสอบ งานราชการ หางาน สอบบรรจุ สอบ กพ. อบต. ภาค ก ภาค ข สมัครงาน ...
เปิดสอบ งานราชการ สอบบรรจุ งาน รับสมัครงานราชการ สอบครู สอบบรรจุครู และข่าวสารการรับสมัครงานมากมายที่นี่.
www.perdsorbtoday.com/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555 ... เกี่ยวกับสำนักงาน ก.พ.ร. กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง, มติ ครม. และหนังสือเวียน, ศูนย์ความรู้ ...
www.opdc.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.
แผนผังเว็บไซต์. เข้าสู่ระบบ. ชื่อเข้าระบบ : รหัสผ่าน : {สมัครสมาชิก} {ลืมรหัสผ่าน}. ค้นหา ...
km.opdc.go.th/ - แคช
แสดงผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก opdc.go.th
#
เงินเดือนและค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน ขรก.และลูกจ้างประจำของส่วน ...
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 .... การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ สำนักงาน ก.พ. ...
www.mof.go.th/salary/sal_index.htm - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปี พ.ศ. 2552
4 โพสต์ - 1 ผู้เขียน - โพสต์ครั้งล่าสุด: 6 พ.ค. 2009
พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป( ภาค ก. ... สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ...
www.ratchakarn.com/forums/index.php/topic,1805.0.html - แคช - ใกล้เคียง
ดูผลการสนทนาเพิ่มเติม
#
exsim.net
ข้อสอบ แนวข้อสอบ เตรียมสอบ คู่มือสอบ คลังข้อสอบ อบต กพ. เทศบาล. สาธารณสุข ครู ข้าราชการ เรียนต่อ ตำรวจ ทหาร เอ็นทรานซ์ ป.โท ป.ตรี มหาวิทยาลัย ข่าวการสอบ ...
exsim.net/ - แคช
#
HRD e-Learning :: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ภาษาเวียดนาม, 3, 3. กฏหมายและกฏระเบียบราชการ. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ, 4, 3 ... สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
www.chulaonline.com/ocsc.asp - แคช - ใกล้เคียง
#
Login :::: OCSC e-Learning System (Power by Chula ELS)
"โลกแห่งการเรียนรู้ ไม่มีวันจบสิ้น อาหารสมอง ทานยิ่งเยอะ ยิ่งดีต่อสุขภาพทางปัญญา" ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ...
ocsc.chulaonline.net/ - แคช
#
ก.พ.รับจบป.ตรีสอบภาคก.
สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปีงบประมาณ 25511.
blog.eduzones.com/magazine/6757 - แคช - ใกล้เคียง
#
หน้าแรก
28 มค.-17 กพ.54. กรมราชทัณฑ์. 28 มค.-17 กพ.54. สนง.ศาลยุติธรรม. 24 มค-24 กพ. 54. สตง. 14 มค-3 กพ. 54 ... แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กพ. ...
www.khonlung.com/index.php - แคช - ใกล้เคียง
#
ก.พ.7
VC CMS ระบบ ควบคุมเชิงประจักษ์ visual control ระบบ management cockpit ผลการรับรองการปฏิบัติราชการ kpi.
www.cmss-otcsc.com/ - แคช - ใกล้เคียง
#
กสพท. - กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ฉบับที่ 16 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย กสพท.2554 รอบที่ 2 ... ประกาศ กสพท.ฉบับที่ 12 - การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ กสพท.2554 ( 25 ก.พ. ...
www9.si.mahidol.ac.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
[PDF]
กฎ ก.พ.
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
2 เม.ย. 2010 ... แหงกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้ ..... และใหสงสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการใหสํานักงาน ก.พ. ...
hr.vec.go.th/book/ccl0000522.pdf
#
เข้าสู่เว็บไซต์ กพ
เข้าสู่เว็บไซต์ กพ.ทบ. เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ เว็ปไซต์นี้ ควรใช้ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.0 ขึ้นไป.
dop.rta.mi.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
รวมหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. และที่เกี่ยวข้อง
ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ.ในต่างประเทศ พ.ศ. ...
dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/.../wienocsc.htm - แคช - ใกล้เคียง
#
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ก.พ.ว. - ข่าวสารจาก ก.พ.ว.
บัดนี้ ก.พ.อ (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแล้ว และได้ประกาศลงใน ...
www.fpc.hrm.chula.ac.th/web/ - แคช - ใกล้เคียง
#
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 54 : ข่าวสดออนไลน์
จำนวนคนอ่านล่าสุด 29017 คน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 15:05 น. ข่าวสดออนไลน์ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 54 ...
www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid...catid=02 - แคช
#
กิจกรรมก.พ.ค.
ผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพคขั้นตอนที่ 4 การทำคำวินิจฉัย ... ก.พ.ค.ไม่รับเรื่องคับข้องใจที่มาจากกฎหรือหนังสือเวียน ก.พ.ไว้พิจารณา article ...
www.charuaypontorranin.com/index.php?lay=show... - แคช - ใกล้เคียง
#
ตรวจหวย งวด 1 ก.พ. 54 - Sanook! News
1 ก.พ. 2011 ... ตรวจหวย วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลังทุกงวด.
news.sanook.com › ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล - แคช
#
แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 54
แนวข้อสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 54. ... หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ ข้อสอบเรื่องนี้ออกบ่อย ของ กพ. ... ประกาศรับสมัครแข่งขันบรรจุข้าราชการ ก.พ.(28 เม. ...
www.dimonload.com/index.php?board=9.0 - แคช - ใกล้เคียง
#
วิชาการ.คอม - แนวข้อสอบภาค ก กพ 52
13 มิ.ย. 2009 ... รบกวนช่วยส่งข้อสอบ กพ. ภาค ก ระดับ 3 ปี 52 ให้ด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณมาก ๆๆๆ .... ขอแนวข้อสอบ กพ. ภาค ก ระดับปริญญาตรีหน่อยค่ะ นู๋จะสอบวันที่ 6 ...
www.vcharkarn.com › คาเฟ่ - แคช - ใกล้เคียง
#
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
27 มี.ค. 2011 ... 25 ก.พ.2554 พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ พตร.(สบ 8) ให้การต้อนรับ พล.อ. ... 11 ก.พ.2554 พล.ต.ต.ประวุฒิ ถาวรศิริ รอง ผบช.สทส./ โฆษก ตร. ...
www.royalthaipolice.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
คำสั่งกรมชลประทาน / คำสั่ง อ.ก.พ. กรมชลประทาน :
คำสั่ง อ.ก.พ.กรมฯ | คำสั่งกระทรวงฯ | คณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมฯ | ประกาศกรมฯ ... กทม. ..10300 ผู้ดูแลหน้าเว็บและอัพเดทข้อมูล ::::: นายมงคล อึ่งป่อง ...
www3.rid.go.th/person/annouce/annouce49/index.html - แคช
#
เปิดสอบงานราชการ งานราชการ หางาน สมัครงาน สอบบรรจุ
งานราชการ หางานราชการ รับราชการ สอบงานราชการ สอบ ก.พ. งานมั่นคง ข้าราชการท้องถิ่น ... รวมงาน หางาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งานเอกชน สอบ ก.พ. ...
www.goosiam.com/work/job/default.asp?groupid=2 - แคช - ใกล้เคียง
ดูผลการค้นหาเพิ่มเติมจากช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
#
OEA-UK | OEA london
ข่าว/ประกาศ, ข่าวจาก ก.พ. 9 Mar 2011 8:24 am 3 Comments ... สำหรับบริการผู้เข้าพัก ผ่านการจองและชำระเงินล่วงหน้าในวันเข้าพัก ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. ...
www.oeauk.net/ - แคช
#
สำนักงาน ก.พ.
พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ... 9, กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ...
www.onab.go.th/index.php?option=com_content... - แคช - ใกล้เคียง