ก ค ศ

สำนักงาน ก.ค.ศ.
มุ่งมั่นพัฒนาระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา.
203.146.15.33/ - แคช
ทั้งหมด
ประกาศ/ข่าว
หลักเกณฑ์/วิธีการ
ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1
  
กฎ/ระเบียบ
และอนุกรรมการผู้แทนคุรุสภา
อ่านต่อ
Content
ผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก 203.146.15 »
#
หนังสือเวียน ก.ค.ศ. - ::: สำนักงาน ก.ค.ศ. :::
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุของสำนักงาน ก.ค.ศ. รายการ "ก้าวไปกับการศึกษาไทย" ...
203.146.15.33/webtcs/modules.php?name=activeshow_mod... - แคช
แสดงผลการค้นหาเพิ่มเติมจาก 203.146.15
#
สำนักงาน ก.ค.ศ.
203.146.206.22/ - แคช
#
ครูไทย - ชุมชนครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ - แหล่งข้อมูลข่าวสาร ...
ก.ค.ศ.มีมติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่ง .... เปิดผลการประชุม ก.ค.ศ.จัดสอบครูผู้ช่วย 25 มีนาคม – 3 เมษายน [อ่าน 6029 ครั้ง] ...
www.kruthai.info/ - แคช
#
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ...
www.obec.go.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word-วิทยฐานะครู
46 โพสต์
อังคาร ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552. แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word ... ขอบคุณค่ะ สำหรับแบบ ก.ค.ศ. ฉบับ word จะพยายามเขียน ...
www.krupunmai.com/?name=teacher&file...id=20 - แคช - ใกล้เคียง
ดูผลการสนทนาเพิ่มเติม
#
Ihre Online-Poker Gaming Supersite
 - [ แปลหน้านี้ ]
Intro zu Betting Systems. Gambling erfordert eine grundlegende Vertrautheit mit den verschiedenen Wett-Systeme verwendet werden, wenn Online-Glücksspiele ...
otepc.net/ - แคช
#
คุรุสภา - สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา
ค. 51, ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ. 16 ก.ค. ... 24 มี.ค. 54 · คุรุสภา-ก.ค.ศ.แก้ปัญหาบรรจุครูใช้ใบวิชาชีพจริง-ชงบอร์ด24มี.ค. 23 มี.ค. 54 · มสด. ...
www.ksp.or.th/ - แคช - ใกล้เคียง
#
ก.ค.ศ.ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ให้ครูทั่วประเทศ - ข่าว ...
29 มี.ค. 2011 ... ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไฟเขียวเกณฑ์วิทยฐานะเชิงประจักษ์ โดยลดภาระทำเอกสารลง แต่เน้นประเมินคุณภาพการปฏิบัติ ...
www.thairath.co.th/content/edu/139374 - แคช
ดูผลการค้นหาเพิ่มเติมจากช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
#
||| สำนักงาน ก.ค.ศ. |||
สถานที่ตั้ง : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 โทร 0-2280-1104-9 ...
www.moe.go.th/webtcs/tcs-4.html - แคช
#
ใจชื้น!! ก.ค.ศ.เล็ง"ปรับพอก"เงินเดือนให้ครู2หมื่นคนที่ไม่ได้ขึ้น8 ...
9 มี.ค. 2011 ... นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ...
www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1299673978...00... - แคช
#
วิชาการ.คอม - ก.ค.ศ.คลอดร่างเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะใหม่
30 พ.ค. 2009 ... จากการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. .... เราครู 4 ปี ต้องรวมรายชื่อหรือร้องศาลปกครองเพราะ กคศ. ...
www.vcharkarn.com/vnews/152348 - แคช - ใกล้เคียง
#
[PDF]
กฎ ก.ค.ศ.
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
อํานาจสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยความเห็นชอบของ อ.ก.ค.ศ. ... เงินเดือน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ...
202.143.157.35/secondary-loader/loadData.php?Ncount=139...
#
ศธ.เห็นชอบร่างกฎ ก.ค.ศ. ให้ครูฯ เงินเดือนเต็มขั้น ได้รับเงินเดือน ...
21 ก.ย. 2009 ... ค.ศ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ...
www.rssthai.com/mreader.php?u=3160&r=2105 - แคช - ใกล้เคียง
#
[PDF]
กฎ ก.ค.ศ.
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
14 ก.ย. 2006 ... กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค. พ.ศ. ๒๕๔๙. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ (๔) และมาตรา ๓๐ (๕) ... หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.ค.ศ. ...
www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/A/093/10.PDF - ใกล้เคียง
#
ก.ค.ศ.อนุมัติครู และผอ.เชี่ยวชาญ 5 ราย
5 มิ.ย. 2008 ... ก.ค.ศ.เตือนครูขอเลื่อนวิทยฐานะ ต้องทำงานผลงานเอง เผยมีร้องเรียนการจ้างวาน สนนราคา 4-5 หมื่นบาท แม้ไม่มีหลักฐานหมัดตัวแต่เชื่อมีมูล ...
www.radompon.com/webboard/index.php?topic=654.0 - แคช
#
สถานีก.ค.ศ.: พิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
7 ก.พ. 2011 ... 1.อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ. ... และหากกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอ ก.ค.ศ. ...
internationalschool.eduzones.com › แวดวงการศึกษา - แคช
#
chem - สรรหามาฝาก - ตัวอย่างการเขียน ก.ค.ศ. 2
8 พ.ย. 2009 ... ก.ค.ศ. 2. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ. ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ...
gotoknow.org/blog/phy/311771 - แคช - ใกล้เคียง
#
[PDF]
ก.ค.ศ.3/2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการค
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
ก.ค.ศ.3/2. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน. ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ. ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ...
www.svc.ac.th/uploads/File/Academin_Standing/Form3.2.pdf
#
อ.ก.ค.ศ. - คลังปัญญาไทย
ค.ศ. อ.ก.ค.ศ. คือ คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
www.panyathai.or.th/wiki/index.php/อ.ก.ค.ศ. - แคช - ใกล้เคียง
#
แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word - ครู ...
31 ต.ค. 2009 ... แบบคำขอวิทยฐานะ ก.ค.ศ 1 ก.ค.ศ 1/1 ก.ค.ศ 2 และ 3 ฉบับ word - ครู นักเรียน การศึกษา ข่าวการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เกมส์ ครูไทย ข่าวครู ...
www.kroobannok.com › ... › เตรียมประเมินวิทยฐานะ - แคช - ใกล้เคียง
#
รวม กฎ
ก.ค. ก.ตร. การตรวจเรือ. ก.ค.ศ. ก.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี. ก.พ. กฎ ก.ค. ฉ.25 พ. ... อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2548 [อ่าน]. top. กฎ ก.ตร. ...
www.kodmhai.com/God/H-God.html - แคช - ใกล้เคียง
#
[PDF]
ก.ค.ศ.3/3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของขาราชการค
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
ก.ค.ศ.3/3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน. ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ. ชํานาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษ ...
rms.tatc.ac.th/slb2007/files/311010227656409102614140955_1.pdf
#
[PDF]
ก.ค.ศ. 1 แบบเสนอขอรับการประเมิน ของขาราชการครู
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานใหชัดเจน โดยใชแบบก.ค.ศ. 3และจัดทําเปนเอกสาร ... ไดตรวจสอบแลว. มีคุณสมบัติตามที่ก.ค.ศ. กําหนด. ขาดคุณสมบัติ (ระบุ). ...
www.kalasin3.go.th/news_file/p77513731455.pdf
#
[PDF]
กฎ ก.ค.ศ.
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat - มุมมองด่วน
25 พ.ย. 2010 ... ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ. นี้ ... ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง หรือ ก.ค.ศ. เห็นวาคําสั่งดังกลาว ...
www.stp.ac.th/data/12.PDF
#
ตัวอย่างการเขียน แบบ ก.ค.ศ.3 [Engine by iGetWeb.com]
ขอความกรุณาส่งแบบตัวอย่างการเขียนก.ค.ศ3 ของวิทยาศาสตร์ว่ามีแนวการเขียนอย่างไรใช้ตารางอย่างไรเพราะต้องการเขียนให้ถูกแนวรบกวนตอบทาง ขอความกรุณาด้วย ที่ ...
www.kroobankhok.com/index.php?mo=5&qid=377627 - แคช - ใกล้เคียง
#
ก.พ.7
สำนักงาน ก.ค.ศ. เกี่ยวกับโครงการ. วิสัยทัศน์เลขาธิการฯ; กรอบแนวคิด; พื้นที่ดำเนินการ ... วิธีแก้ปัญหาใช้ IE Log-in เข้าใช้งานระบบ ทะเบียนประวัติ กพ.7 ...
www.cmss-otcsc.com/ - แคช - ใกล้เคียง
#
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 50 กคศ.
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 50 กคศ.กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของท่านจะปรากฎครับ ...
www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=s-za-sa... - แคช - ใกล้เคียง
#
ก.ค.ศ. พิจารณาผ่อนผันสำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ราย ...
19 มี.ค. 2010 ... ที่ก.ค.ศ.พิจารณาแล้ว มีมติผ่อนผันให้ผู้สมัครสอบแข่งขันที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูสามารถสมัครสอบแข่งขันได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ...
www.perdsorbtoday.com/news_detail.php?news=1657&from=ก.ค.ศ. - แคช
#
Quality of Life - Manager Online - คุรุสภา-ก.ค.ศ.สรุปผู้สอบบรรจุ ...
23 มี.ค. 2011 ... คุรุสภา ร่วมมือ ก.ค.ศ. แก้ปัญหาบรรจุครูรับราชการ หวั่นลดปัญหาฟ้องร้อง สรุปให้ผู้จบครู ใช้ใบรับรองสิทธิในการสมัครสอบแข่งขัน โดยกำหนดอายุไว้ ...
www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9540000037227 - แคช