[ไทย]..ซามูไร อโยธยา - Yamada The Samurai of Ayothaya [VCD Master]-[พากย์ไทย]ชื่อภาษาไทย ซามูไร อโยธยา
จัดจำหน่ายโดย มหากาพย์
กำหนดฉายหนัง 2 ธันวาคม 2553
เรื่องย่อหนัง ซามูไร อโยธยา (Yamada The Samurai of Ayothaya)
ยามาดะ ซามูไรแห่งอโยธยา เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์สมัยสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ซึ่ง ยามาดะ ก็คือ ออกญาเสนาภิมุข เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เป็นคนใหญ่โตที่มีอิทธิพลในสมัยนั้น ถึงเป็นคนญี่ปุ่นแต่ก็รักผืนแผ่นดินไทยมาก ซึ่งที่นครศรีธรรมราชก็ยังมีอนุสาวรีย์ท่านอยู่
จากเอกสารที่ค้นพบ ทํา ให้สันนิษฐานได้ว่าท่านยามาดะน่าจะเดินทางเข้ากรุงศร ีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช และได้สมัครเข้ากองอาสาญี่ปุ่นทําการออกรบให้อยุธยาห ลายครั้ง จนได้รับการแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนนาง และในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พระราชบุตรของสมเด็จพระเอกาทศรถ ท่านยามาดะก็ได้รับตําแหน่งสูงสุดเป็นถึงออกญาเสนาภิ มุข ควบคุมกองอาสาญี่ปุ่น
ต่อ มาในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ท่านยามาดะก็ได้เดินทางไปปราบกบฏที่เมืองนครศรีธรรม-ราช จนสามารถทําการปราบปรามกบฏได้สําเร็จ ถือเป็นความดีความชอบจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้ าเมืองนครศรีธรรมราช ท่านยามาดะได้ปกครองเมืองนครศรีธรรมราช จนถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อค.ศ.1630 หรือ พ.ศ.2173 และถือได้ว่าท่านยามาดะเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวใ นโลก ที่ได้มาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้น มาเพื่อนําเสนอถึงเรื่องราวและเหตุที่ว่า ทําไมท่านยามาดะถึง ได้เทิดทูนพระมหากษัตริย์ไทยและยอมตายเพื่อแผ่นดินอโ ยธยา และยังเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ ์ที่ดีระหว่างประเทศไทย กับประเทศญี่ปุ่น
รายชื่อนักแสดงนำ
เซกิ โอเซกิ
บัวขาว ป. ประมุข
ธรรมรส ใจชื่น
สรพงษ์ ชาตรี
วินัย ไกรบุตร
ธนาวุฒิ เกสโร
ผู้กำกับ
นพพร วาทิน

Download 986 MB : http://www.duckload.com/dl/TcLD2