เนื้อเรื่องย่อ
ธอร์ และ.บรรดาสหายของเขาท่องไปยังเกาะลึกลับแห่งหนึ่งเพื ่อสร้างชื่อเสียง และ.เกียรติยศ เมื่อมาถึงพวกเขาต้องเจอกับสัตว์ประหลาดมากมาย
ขณะเดียวกัน ธอร์ ก็ได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับนักรบผู้ทรงพลังที่มาพร้อมค้ อนขนาดยักษ์ อันเป็นปริศนาเริ่มต้นที่ทำให้เขาต้องตามหาค้อนเทพเจ ้าอันนี้

                   1Link