Avira AntiVir Personal - Free Antivirus 10.2.0.700

 Avira AntiVir Personal - Free Antivirus 10.2.0.700

 
Avira Free Antivirus ไม่ ใช่เพียงแค่แอนติไวรัส ซึ่งใช้ Engine ในการทำงานแบบเดียวกับ Antivir โปรแกรมที่เราใช้งานกันฟรีๆ นั่นแหละครับ เห็นอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ เพราะมันได้รับรางวัลรับรองในเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานมาแล้ว จากหลายๆ แล็บโดยสามารถตรวจสอบหาไวรัสต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมี False Possitive หรือการตรวจจับที่ผิดพลาดน้อยมากอีกด้วย.


DOWNLOAD