Panda Cloud Antivirus 1.9 Beta

Panda Cloud Antivirus 1.9 Betaเป็นโปรแกรมสแกนไวรัสรูปแบบใหม่ในการกำจัดเจ้าไวรัส สปายแวร์ หรือมัลแวร์ โดยระบบใหม่นี้โดยเปลี่ยนแนวคิดของโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเดิมๆ มาเป็นการทำงานผ่าน cloud computing แทน Cloud คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลกและเชื่อมต่อกันด้วยอินเตอร์เน็ต และทำงานร่วมกัน พูดง่ายๆ cloud คือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งนั่นเอง แนวคิดของ Panda Cloud Antivirus คือการออกแบบให้โปรแกรมมีขนาดเล็ก เบา กินพื้นที่และทรัพยากรเครื่องน้อย ในขณะเดียวกันได้ย้ายการทำงานหลักๆ ออกไปทำงานบนเซิฟเวอร์ cloud แทน ไม่ว่าจะเป็น realtime protection , fully scanning , และข้อมูลของไวรัสที่ออกมาใหม่ ๆ