Advanced SystemCare โปรแกรมช่วยปกป้อง ซ่อมแซม และปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์

Advanced SystemCare โปรแกรมช่วยปกป้อง ซ่อมแซม และปรับปรุงประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์


Advanced SystemCare โปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เพียงเราคลิกแค่ปุ่มเดียว โปรแกรมจะช่วยปกป้อง ซ่อมแซม และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้ น ถือว่าช่วยเพิ่มความสะดวกสบายอย่างมากในการดูแลรักษา เครื่อง โดยขั้นตอนการ Scan หาสิ่งผิดปกติภายในเครื่อง, รายงานปัญหาให้ทราบและสุดท้ายจัดการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนทั้งหมดจะเริ่มทำงานหลังจากคลิกเพียงปุ่มเดีย วเท่านั้น
ในเวอร์ชันล่าสุด (ตั้งแต่ 3.6.0) โปรแกรมได้เพิ่มความสามารถในการกำจัด Spyware และ Adware ปกป้องภัยคุกคามจากอินเตอร์เน็ต, ซ่อม Registry, ทำความสะอาดไฟล์ตกค้าง, ซ่อมแซมข้อบกพร่องของระบบและเพิ่มความเร็วให่เครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยทั้งหมดที่กล่าวมา เริ่มหลังจากคลิกแค่ปุ่มเดียวเท่านั้น